Voorwoord vervangende ledenvergadering 2020

Beste leden,

Het is een hele vreemde tijd waarin we momenteel verkeren. De Corona Crisis maakt dat iedereen in onzekere tijden leeft en niet weet wat er de volgende dag kan en gaat gebeuren. Afgelopen week zijn er weer nieuwe en strengere regels door de overheid aangekondigd en doorgevoerd. Deze regels heeft het bestuur doen besluiten om de jaarlijkse ledenvergadering (die door de Corona al was verplaatst van het voorjaar naar het najaar) anders in te vullen.

Vergadering ‘op papier’
De coronacrisis heeft ons doen besluiten om de vergadering alleen op papier te laten plaatsvinden. Via de link in deze nieuwsbrief krijgen jullie de jaarcijfers van 2019 in te zien en kunnen jullie een verslag van onze activiteiten lezen. Mochten jullie naar aanleiding van deze stukken nog vragen hebben, dan kunnen jullie contact opnemen met de voorzitter op tel nr 0649981100. Ik zal al jullie vragen verder beantwoorden / toelichten. Volgend jaar hopen we weer een reguliere vergadering te kunnen plannen waar iedere ondernemer weer normaal bij kan zijn.

Aanpassingen TIP winkel
Ook als vereniging hebben we iedere dag te maken met de Corona. We hebben aanpassingen in de winkel moeten doen om de toeristen op een veilige manier te kunnen ontvangen. We hebben zelfs de winkel een periode moeten sluiten omdat al onze medewerkers onder de risicogroep vallen. We hebben een overheidssubsidie ​​aangevraagd en ontvangen. Deze hadden we ook echt nodig, omdat de inkomsten uit de winkel weg zijn gevallen en de meeste uitgaven gewoon door gingen.

We hebben de afgelopen Corona periode ook veel contact onderhouden met de Gemeente, waaronder Wethouder Fimke Hylkema van Recreatie en toerisme, maar ook met de wethouder van financiën Marcel Bos. We hebben een gemerkt dat de gemeente actief is geweest om de partijen op te zoeken en te informeren waar nodig.

En open…
Vanaf juni was er weer wat meer ruimte en de afgelopen maanden is de regio erg goed bezocht door de Nederlandse toeristen. We hebben signalen ontvangen dat de Horeca tevreden was en dat deze een gedeelte van de gederfde omzet in konden halen, al was dat niet voor iedere ondernemer van toepassing. Er zijn nog veel ondernemers die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Webinars
Ook vinden jullie in de nieuwsbrief dat Marketing Drenthe een tweetal Webinars heeft georganiseerd en ik zou jullie willen vragen om je hier zeker voor aan te melden. Het gaat over de aftersales van de toerist en wat we daar mee kunnen. Ik denk dat deze voor iedere ondernemer meer dan de moeite waard is en die jullie zeker indirect geld kan opleveren. Kijken dus…

Verder wens iedereen ondanks de Corona nog een mooi en succesvol naseizoen

Pieter van er schaaf
VTRBO – (TIP Appelscha)

Financieel jaarverslag 2019

Toelichting winst en verlies rekening VTRBO 2019

Voor wat betreft de winst en verliesrekening van 20198 kunnen we op zich kort zijn. Zowel de omzet als de kosten (met 1 uitzondering ) lopen prima in de pas met voorgaande jaren. Het totale verlies voor het jaar 2020 lijkt erg groot. € 8.897,35

Dit verlies komt omdat er in het jaar 2019 een overlap in facturen in zit. In 2019 is er in januari een factuur betaald voor het magazine van 2018 en in december is de factuur van het magazine van 2019 betaald. Hierdoor lijkt het een groot verlies, maar zit het verschik in de dubbele facturatie.

 = Bekijk hier het financieel verslag = 

Secretarieel Jaarverslag 2019

Nieuwjaarsborrel:

Zoals normaal in januari, hebben we het eerste weekend weer een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de overige verenigingen. Ook dit jaar is de wethouder aanwezig. De voorzitter, Pieter van der Schaaf overhandigd, zoals gewoonlijk ook dit jaar, het eerste exemplaar van het nieuwe Toeristisch Magazine aan de wethouder.

De wethouder geeft in de toespraak aan dat het weer een super mooi exemplaar is geworden en geeft in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat de TIP erg belangrijk is voor de regio. Zij wil dit dan ook graag benadrukken want men kan in de regio beslist niet zonder onze organisatie die draait op vrijwilligers.

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur van de TIP heeft in 2019, 10 keer vergaderd en heeft daarbij geprobeerd om zoveel mogelijk de vergaderingen te plannen op een locatie bij leden van de vereniging.

Ledenvergadering

De ledenvergadering heeft in 2019 plaatsgevonden in het Bioscentrum in Oosterwolde. Bij deze ledenvergadering waren 32 leden aanwezig en hebben enkele leden een vorm van presentatie gegeven aan het publiek. Na afloop was er een proeverij van Bierbrouwer Maallust. Deze proeverij is gratis ter beschikking gesteld door Maallust en we willen Maallust daarom nogmaals bedanken hiervoor.

Contacten met derden:

De TIP heeft de veel energie gestopt in het aanhalen van contacten. We hebben vooral de nadruk gelegd op:

 • Het  Recreatieschap Drenthe
 • De Friese Wouden
 • 5 Provinciën land
 • Veenhuizen

Activiteiten

Bustour

We hebben de bustour opgezet om al de toeristen een goede inkijk te geven aan onze mooie omgeving. De eerste toer was nog niet een erg groot succes, maar de laatste twee bus toeren waren helemaal uitverkocht. We hebben daarom besloten om ook in 2020 de bustour voort te zetten, maar helaas heeft de Corona roet in het eten gegooid. De intentie is om in 2021 hier een vervolg aan te geven. We hebben de tour opgezet in samenwerking met Busonderneming van der Gun.    

Horeca boekje

In het voorjaar van 2019 hebben we een boekje uitgegeven met een groot aantal eetgelegenheden. Dit boekje is betaald door de deelnemende ondernemers en al bij het ter perse gaan van het boekje waren er klachten van andere ondernemers die jaloers waren dat ze niet in het boekje stonden… klachten… Dit horecaboekje bleek een supergroot succes en zal zeker een vervolg krijgen.

Magazine

Het magazine is met een oplage van rond de 10.000 stuks weer een prachtig exemplaar geworden en de kritieken waren dan ook lovend. De activiteiten voor het exemplaar van 2021 zijn al weer gestart.

Recreatie en  Toerismebeurs

In samenwerking met Appelscha 3.0 is een contactbeurs georganiseerd in november 2019. De opzet was meer dan prima en de reacties erg positief. Het deelnemende aantal ondernemers kon echter  beter, dus bij deze wil ik graag iedere ondernemer in de regio oproepen om in 2022 mee te doen om ook dit evenement gezamenlijk tot een groot succes te maken.

Samenstelling bestuur:

 • Harry Salomons is vertrokken als adviseur en vertrekt ook uit Spa05
 • Peter de Best, Olphert Pruntel, Joop Ebbink en Andrea Vinkestein hebben het bestuur verlaten
 • Gea Riksen is één van de nieuwe bestuurders van de vereniging. We gaan nog op zoek naar een nieuw persoon die het bestuur komt versterken zodat we een kleiner, maar slagvaardiger bestuur hebben dat klaar in voor de toekomst.

Ik wil dan ook gelijk een oproep doen om je als ondernemer/lid aan te melden voor deze mooie functie binnen deze geweldige vereniging.

Vrijwilligers

 • We hebben sinds oktober 2019 een nieuwe vrijwilligers-coördinator: Sudhira Hoeksma
 • Sudhira heeft ervaring als medewerker toerisme vanuit Noordwolde, heeft ervaring in de branche waar we als vereniging alleen maar profijt van kunnen hebben.
 • Er zijn twee vrijwilligers vertrokken, hebben we ook 3 nieuwe vrijwilligers kunnen aantrekken om onze organisatie te versterken.
 • Er zijn drie vrijwilligers-bijeenkomsten geweest waarin we laatste nieuwtjes hebben kunnen delen om gezamenlijk de organisatie te versterken en de toeristen op een juiste manier te informeren.
 • Voor de vrijwilligers hebben we onder andere een cursus Duits en social media georganiseerd, daarnaast een Rondleiding door het Drents Friese Wold met uitleg van de boswachter. Elk jaar proberen we een divers aanbod aan te bieden aan de vrijwilligers, zodat zij ‘klaar’ zijn voor het nieuwe toeristenseizoen.

Webinar Nieuwe gasten, nieuwe kansen

Let op: Dinsdag 6 oktober om 15.00 uur

Op dinsdag 6 oktober organiseren wij samen met Ik Ben Drents Ondernemer een webinar over aftersales. Extra belangrijk nu Drenthe dit jaar veel nieuwe gasten mocht ontvangen. Hoe verleiden we deze nieuwe én bestaande gasten om weer terug te komen?

Nieuws vanuit het kantoor

Deze zomer heeft TIP bijzonder bezoek gehad. We hebben we nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en hebben we een bijzondere zomer achter de rug.

We hebben even gezocht naar de mogelijkheden voor het werken in deze bijzondere zomermaanden, al lukte dat snel. Vrijwilligers stelden zich flexibel op en zo konden we toch een aantal momenten per week open. Toen de hele weken weer konden worden ingevuld werden we verrast met een aantal nieuwe sollicitanten. Ontzettend leuk om nieuwe mensen zo enthousiast te zien en te horen over TIP Appelscha, en ze te verwelkomen binnen ons vrijwilligersteam. Verschillende vrijwilligers hebben deze nieuwe enthousiaste medewerkers ingewerkt, en dat in het drukste moment van het jaar. Maar ze deden het, en de nieuwe vrijwilligers voegden zich gemakkelijk bij de andere vrijwilligers.

Dankzij de aandacht van de vloggers en bloggers binnen Appelscha (de ‘persreizen’) waren er velen die een bezoek aan Appelscha deze zomer in hun agenda zette. De souvenirs gingen als warme broodjes over de toonbank en in de periode dat we dag(del)en niet open waren stonden er vele mensen teleurgesteld voor een dichte deur. De deuren gingen na geringe tijd weer open, en we konden weer vol gas, met aanpassingen en een goed beleid voor onze vrijwilligers de toerist op gepaste afstand ontvangen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt, en men wist ons kantoor dan ook goed te vinden. Wandel- en fietskaarten, ansichtkaarten de “appel-tasjes” (opvouwbare tasjes die opgevouwen de vorm van een Appel heeft) gingen hard, en ook de wandelstokken die we recent aan ons kantoor hebben toegevoegd gingen met blijde wandelaars mee. Een goed jaar, voor de toerist en voor TIP.

Als kers op de taart mochten we wethouder Fimke Hylkema ontvangen, zij kwam een dagdeel in ons kantoor meelopen. Onze vrijwilligers Jacqueline en Ans hebben haar ontvangen en antwoord gegeven op vele vragen. Er is veel informatie uitgewisseld en naar wat ik heb vernomen was het een goede en gezellige ochtend. De wethouder heeft met bezoekers van TIP gesproken en ze vragen gesteld. Aan ons heeft zij een zeer geïnteresseerde indruk achtergelaten en we zijn erg verheugd dat we haar mochten ontvangen deze zomer.

Al met al een mooie zomer, en we kijken uit naar de periode voor ons. Met nieuwe vrijwilligers die zich steeds meer thuis beginnen te voelen en keer op keer meer vertrouwd raken met de kunst en kunde van de werkzaamheden van het informatiekantoor.