Voorwoord ledenvergadering 2022

 

Beste leden,

In de afgelopen maand zijn de meeste Coronarestricties verdwenen. Dat is voor iedere ondernemer natuurlijk erg goed nieuws. Ik hoop dat we er nu helemaal van af zijn en dat iedereen weer het normale ondernemen op kan pakken in de komende periode. Dat lijkt me in ieder geval ook echt nodig want de reserves zijn bij veel ondernemers danig opgedroogd.

Maar nu moeten we zeker vooruit kijken. In 2019 hebben we de laatste fysieke ledenvergadering gehad en op 12 april aanstaande willen we dit graag een vervolg geven door eindelijk weer op een (normale) manier bij elkaar te komen.

De TIP heeft de afgelopen twee jaar niet stil gezeten, maar het was best lastig allemaal. De inkomsten die we normaal hebben door de verkoop op het kantoor zijn opgedroogd. Daar staat tegenover dat ook de uitgaven lager waren dan normaal.

We zijn lange periodes dicht geweest en ook dan is het lastig om iedere medewerker gemotiveerd en aangehaakt te houden. Mijn complimenten gaan allemaal naar onze medewerkers, want deze stonden al weer snel te springen om aan de slag te gaan toen dat mogelijk was.

ALV op 12 April bij RCN de Roggeberg

Op dinsdag de 12e van april houden we de Algemene Ledenvergadering op de Roggeberg in Appelscha. Alle leden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur. De aanvang is om 19.30 uur.

We hebben naast de reguliere vergadering een aantal sprekers uitgenodigd om ons te informeren over toekomstige ontwikkelingen.

Astrid Crum, Directeur Marketing Drenthe, wil ons graag meenemen in hun plannen en daarnaast komt Ingrid Mascini (TNZF en Koloniën) ons vertellen over de toekomst en de samenwerkingsmogelijkheden met de  koloniën van weldadigheid die toegevoegd zijn aan de wereld erfgoedlijst van Unesco.

Agenda: De hele agenda vinden jullie hier onder de link

Financieel jaarverslag van 2019, 2020 en 2021 vinden jullie hier
Een toelichting op deze cijfers krijgen jullie op de ledenvergadering.

Notulen 2019 – De notulen vinden jullie hier

Pieter van der schaaf
06 4998 1100

VTRBO – (TIP Appelscha)

Ook als u NIET kunt of wilt komen, horen wij dat graag van u.

Lees het nieuwe magazine digitaal of stuur ‘m door!