De Turfroute in Zuidoost Friesland

Met z’n bossen, boomwallen, beekdalen, heide- en veen- gebieden, woudmeren, riviertjes en kanalen is zuidoost Friesland een heel aantrekkelijk gebied. Er is rust, ruimte en stilte en er heerst een gemoedelijke en gastvrije sfeer.

De turfwinning heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van het oude cultuurlandschap. Vanaf het midden van de 16e eeuw zijn veengronden afgegraven en is een netwerk van vaarten en wijken ontstaan. Het in het zuidoos- ten van Friesland gelegen deel bestaat voornamelijk uit die oude vaarwegen zoals de Opsterlandse Compagnonsvaart. De rustige vaarroute, met bruggen en sluizen, verbindt als een zilveren lint dorpen en natuurgebieden in het prachtige coulissenlandschap.

De vaarroute strekt zich uit van Drenthe naar de Friese meren en de kop van Overijssel. Zij verbindt vier prachtige Nationale Parken: de Alde Feanen, het Drents-Friese Wold, het Dwingelerveld en de Weerribben. In de gemeente Oost- stellingwerf liggen vier dorpen aan de Turfroute. Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek liggen aan de Opsterlandse Compagnonsvaart en Oldeberkoop is via de Prinsenwijk verbonden met de Tjonger.

Varen op de Opsterlandse Compagnonsvaart en de Tjonger betekent genieten van een prachtige flora en fauna waarbij beboste natuurgebieden en de langs de route liggende dorpen voor de nodige variatie zorgen. U leert waterrijk Friesland van een heel andere kant kennen en de officiële aanlegplaatsen onderweg zijn uitstekende uitgangspunten om een wandeling of fietstocht te maken door de aanwezige bos- en heidegebieden in het Drents-Friese Wold en om- liggende natuurgebieden. De langs de vaarroute gelegen dorpen hebben toiletvoorzieningen en watertappunten.

Het vaarseizoen is van medio mei tot medio september.
De bruggen en sluizen in de trajecten Uilesprong- Drentse Hoofdvaart en Mildam- Drentse Hoofdvaart worden in deze periode bediend van 09.30 tot 16.30 uur.
Voor meer informatie: www.turfroute.nl