Haulerpolder

De Haulerpolder, noordoostelijk van Oosterwolde, is een laat ontgonnen polder van circa 50 hectares. Er borrelt zeldzaam schoon kwelwater naar boven waardoor het gebied een geheel eigen samenstelling van flora en fauna kent. Zeer aantrekkelijk voor weidevogels die dan ook in grote getale op de Haulerpolder afkomen. Reden voor Natuurmonumenten om zich vanaf 1985 over het weidegebied te ontfermen.