Natuurgebieden

Drents Friese Wold

Walhalla voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers

Na de Hoge Veluwe is het Drents-Friese Wold het grootste aaneengesloten bosgebied van ons land. Het park heeft
de status Natura 2000 natuurgebied met als belangrijkste functie de verdere achteruitgang van de verscheidenheid aan planten en dieren te voorkomen. In het Drents-Friese Wold dwaalt u van zandverstuiving naar vennetje, van heide naar moeras. Wandel of fiets door het Drents-Friese Wold en u herkent nog het typische esdorpenlandschap: bolle akkers rond de dorpjes en beekdalen vol bloeiende bloemen. Lees verder

drents friese wold regio appelscha

Het bezoekerscentrum.

Veel te bieden voor iedereen

Net buiten Appelscha ligt de noordelijke toegang tot het Drents-Friese Wold. Het Buitencentrum is gevestigd in een opvallend gebouw en wie het gebouw betreedt ervaart direct de bijzondere sfeer. De natuur is letterlijk naar binnen gehaald. Midden in het gebouw ligt een gevallen en verzaagde eikenboom en het educatieve aspect is in het Buitencentrum dan ook prominent aanwezig. Op speelse wijze worden de functies van de wortels, de stam en de bladeren uiteengezet. Lees verder

drents friese wold regio appelscha

De Turfroute in Zuidoost Friesland

Met z’n bossen, boomwallen, beekdalen, heide- en veen- gebieden, woudmeren, riviertjes en kanalen is zuidoost Friesland een heel aantrekkelijk gebied. Er is rust, ruimte en stilte en er heerst een gemoedelijke en gastvrije sfeer.

De turfwinning heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van het oude cultuurlandschap. Vanaf het midden van de 16e eeuw zijn veengronden afgegraven en is een netwerk van vaarten en wijken ontstaan. Het in het zuidoos- ten van Friesland gelegen deel bestaat voornamelijk uit die oude vaarwegen zoals de Opsterlandse Compagnonsvaart. De rustige vaarroute, met bruggen en sluizen, verbindt als een zilveren lint dorpen en natuurgebieden in het prachtige coulissenlandschap. Lees verder

drents friese wold regio appelscha

Fochteloërveen, één van de mooiste gebieden

Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied en het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland. Het gebied is een restant van het uitgestrekte Drents-Friese hoogveengebied, dat sedert 1660 grotendeels is afgegraven. Dat het gebied bewaard is gebleven geldt als een historisch toeval en mogelijk een gevolg van de geïsoleerde ligging op een provinciegrens. Pas laat werd een vrij beperkt kanalenstelsel aangelegd, zodat veel veen is blijven liggen en zich zelfs altijd als een kleine ‘actieve’ hoogveenkern heeft kunnen handhaven.

 Lees verder

Fochteloerveen Appelscha Tip Appelscha Drents Friese Wold vakantie

Schaopedobbe

Niet ver van het dorp Elsloo ligt de Schaopedobbe: een natuurlijke poel waar vroeger de schapen in werden gewassen alvorens zij hun jaarlijkse scheerbeurt kregen. Het watertje ligt in een eigen heidegebied met kleine vennetjes, zandverstuivingen en plukjes bomen en bos. Het gebied kent een bijzondere variëteit aan planten en dieren.

 Lees verder

Fochteloerveen Appelscha Tip Appelscha Drents Friese Wold vakantie

Haulerpolder

De Haulerpolder, noordoostelijk van Oosterwolde, is een laat ontgonnen polder van circa 50 hectares. Er borrelt zeldzaam schoon kwelwater naar boven waardoor het gebied een geheel eigen samenstelling van flora en fauna kent. Zeer aantrekkelijk voor weidevogels die dan ook in grote getale op de Haulerpolder afkomen. Reden voor Natuurmonumenten om zich vanaf 1985 over het weidegebied te ontfermen.

 Lees verder

Fochteloerveen Appelscha Tip Appelscha Drents Friese Wold vakantie

Delleboersterheide en Diakonieveen

Twee natuurgebieden langs de boorden van het riviertje de Tjonger die min of meer in elkaar overlopen. De Delleboersterheide telt een grote hoeveelheid waterplassen waar flink wat wild op af komt. De gebieden zijn vrij toegankelijk, echter in het broedseizoen zijn sommige delen afgesloten. Het aantrekkelijke Olderberkoop ligt in de buurt.

 Lees verder

Fochteloerveen Appelscha Tip Appelscha Drents Friese Wold vakantie

Beleef het Lage Noorden 

Bent u nog niet uitgekeken in deze omgeving? Bezoek de website van beleefhetlagenoorden.nl en verwen uzelf met nog meer leuke tripjes in de natuur. Via Beleefhetlagenoorde.nl komt u op plekjes die u misschien nog niet kent of zelfs nog nooit van gehoord heeft. Beleefhetlagenoorden.nl ontdekt de omgeving voor u met leuke interessante plakjes en locaties.

 Lees verder

Fochteloerveen Appelscha Tip Appelscha Drents Friese Wold vakantie