Nijeberkoop

Nijeberkoop is één van de kleinste dorpen van de gemeente Ooststellingwerf. Het ligt aan de doorgaande weg van Oosterwolde naar Wolvega. De Bovenweg, die Nijeberkoop doorsnijdt, schijnt een oude Romeinse weg te zijn geweest van Makkinga naar Spanga. In het dorp staat een school die niet meer wordt gebruikt en het café-restaurant “Boszicht”. Tevens staat in het dorp een fraaie klokkenstoel met zadeldek.

Het dorp ligt aan de rand van het Nationaal Park Drents-Friese Wold, een belangrijke toeristentrekker. Vanuit Nijeberkoop starten een aantal prachtige wandelingen, onder andere door het Diaconieveen.

Meer informatie: www.nijeberkoop.nl 

Tips en Trips

Herinnering aan de Diaconie

De diaconie van Nijeberkoop, de kerkelijke armenzorg, vond dat de plaatselijke bevolking ’s winters geen kou moest lijden. Uit de Diakonievene werd daarom turf gegraven. De restanten van deze vervening en het graafwerk vormen een grote pingoruïne. Eromheen ligt een stuifwal met bomen die de omgeving een heuvelachtig aanzien geeft. De Diakonievene en Delleboersterheide grenzen aan elkaar. Hierdoor kunt u gemakkelijk een wandeling door beide gebieden combineren. De wandelroutes sluiten namelijk goed op elkaar aan.

 

Bekhofschans

Verdedigingsschans uit de Friese Waterlinie. Langs de Lende tussen Nijeberkoop en Oldeberkoop ligt de Bekhofschans, een relict uit de tijd van de Friese Waterlinie. Deze verdedigingsschans uit de Tachtigjarige Oorlog maakte tijdens het rampjaar 1672 deel uit van de Friese Waterlinie die dwars door zuidoost Friesland liep. De kleine schans werd gebruikt als een vooruitgeschoven grenspost met een waarschuwingsfunctie voor het achterliggende gebied.

 

Klokkenstoel

Geplaatst op het kerkhof, met een dak van red cedar en een constructie van grenenhout. De fundering bestaat uit veldkeien. Gietjaar van de klok 1948. De kerk die hier heeft gestaan is in 1826 afgebroken.

 

Het haren van de zeis

Sculptuur van staal en brons, voorstellende een venster waarin een zeis met haargerei (haarhamer en spit) wordt verbeeld. Locatie Bovenweg/Frankrijk.

 

Diakonievene en Delleboersterheide

De Diakonievene en Delleboersterheide grenzen aan elkaar. In dit dit enorme rustige gebied kunt u gemakkelijk een wandeling maken. Het natuurgebied van bijna 200! hectare groot en ligt tussen Oldeberkoop en Nijeberkoop.

De restanten van de vervening en het graafwerk vormen een grote pingoruïne. Eromheen ligt een stuifwal met bomen die de omgeving een heuvelachtig aanzien geeft. It Fryske Gea dat in 1953 eigenaar werd van het gebied, richt het beheer vooral op een spontane ontwikkeling met begrazing door Galloway runderen. De plassen zijn helemaal afhankelijk van regenwater. ’s Winters kan het peil daardoor flink hoog zijn. Meer dan een bezoekje waard.