Drents Friese Wold

Walhalla voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers

Na de Hoge Veluwe is het Drents-Friese Wold het grootste aaneengesloten bosgebied van ons land. Het park heeft
de status Natura 2000 natuurgebied met als belangrijkste functie de verdere achteruitgang van de verscheidenheid aan planten en dieren te voorkomen. In het Drents-Friese Wold dwaalt u van zandverstuiving naar vennetje, van heide naar moeras. Wandel of fiets door het Drents-Friese Wold en u herkent nog het typische esdorpenlandschap: bolle akkers rond de dorpjes en beekdalen vol bloeiende bloemen.

Staande in het stuivende Aekingerzand, dat in de volksmond beter bekent staat als de Kale Duinen, kunt u zich makkelijk voorstellen hoe de onmetelijke zandvlakten van het Drenthe van vroeger eruit hebben gezien. Het Drents-Friese Wold is niet alleen groot, het is ook groots in zijn schoonheid.

In dit unieke gebied dat bestaat uit beekdalen, vennen, bossen, heidevelden en stuifzanden wordt gestreefd naar grotere verscheidenheid aan planten en dieren. Het gebied is niet alleen één van de grootste bosgebieden van Neder- land, maar ook het brongebied van de Vledder Aa. De Vledder Aa heeft een bijzondere plaats in dit nationale
park. Deze beek is de enige in Nederland die zijn bovenloop volledig in een natuurlijke omgeving heeft liggen. In de jaren 2002 en 2003 is gewerkt aan natuurherstel van de bovenloop van deze beek. Ook het beekdal van de Tilgrup, een beek die in de Vledder Aa uitmondt, werd gedeeltelijk weer hersteld. Het Aekingerzand is binnen het Drents-Friese Wold een bijzonder natuurgebied. Hier hebben weer en wind vrij spel. Aan de rand van het stuifzandgebied ligt de Grens- poel, een klein juweeltje en vlakbij ligt ook het beekdal van de Vledder Aa.

Tijden zijn veranderd en natuur en natuurbeheer krijgen steeds meer aandacht. Één van de aspecten die in de regio Zuidoost Friesland en Noordwest Drenthe veel aandacht krijgt is het verbinden van natuurgebieden om deze robuuster te maken. De Oude Willem vormt hierin een belangrijke schakel. De provincies Drenthe en Friesland hebben daarom de afgelopen jaren veel grond verworven in de Oude Willem en ligt er binnenkort weer een kronkelende slenk, zoals de Tilgrip er ooit heeft uitgezien. Er ontstaat een ruig en robuust natuurgebied; niet alleen groot, maar ook groots in schoonheid en natuurlijkheid. Deze natuur- ontwikkeling is niet alleen voor de Oude Willem van groot belang, maar voor het hele Drents-Friese Wold. De water- stand in het Oude Willem gebied gaat de komende jaren omhoog, omdat het water minder snel wordt afgevoerd. Het grondwaterpeil stijgt hierdoor ook in de bossen rondom de Oude Willem. Dat is nodig om de vele vennen in het gebied gezond te houden. Het hele Drents-Friese Wold profiteert zo van de veranderingen die het Oude Willemgebied de komende jaren ondergaat.

In het Drents-Friese Wold leven veel zeldzame dier- soorten; dassen en boommarters voelen zich hier thuis. Er zijn voor de dassen veel passages onder de wegen aangelegd en boommarters hebben dikke bomen nodig om holen te maken. De zwarte specht is de grootste van zijn soort en profiteert net als de boommarter van deze dikke bomen om nestholtes te maken.

De bosgebieden worden zodanig ingericht, inclusief de inzet van grote grazers, dat de natuur zichzelf kan redden. De term die hiervoor gebruikt wordt is “Wildernis natuur”. In het uitgestrekte vochtige heidegebied van het Dolder- summer- en Wapserveld wisselen natte slenken en droge zandruggen elkaar af. Daardoor is er veel variatie in plantengroei en dierenleven. In het Doldersummer-en Wapserveld graast een schaapskudde en ook runderen houden hier de heide in goede conditie. Nationaal Park Drents-Friese Wold is een heerlijk wandel- en fietsgebied. Vooral in de herfst, als de beuken en de Amerikaanse eiken kleuren. ’s Zomers kunt u zwemmen in het Aekinger- meer ook wel Canadameer genoemd. Vele wandelroutes en verharde fietspaden leiden u langs de mooiste plekken. Daar tussendoor lopen weer diverse ruiterroutes en twee aparte trials voor de ATB fietsers. Picknickplaatsen en speelvelden liggen verspreid in het terrein.
Bij het Tourist Informatie Punt (TIP) aan de Boerestreek kunt u zich vooraf oriënteren.