Openluchtmuseum en Themapark de Spitkeet

Het openluchtmuseum en themapark De Spitkeet laat op een ruim 4 hectare groot terrein zien hoe mensen op de Friese en Groningse heide het niet gemakkelijk hadden in de periode 1850- 1950. Het volk was erg arm en de omstandigheden waren erbarmelijk. U kunt verschillende soorten woningen en omstandigheden zien waarin de mensen leefden en werken.


Op het Themapark kunt u een plaggenhut, een holwoning, een kippenhokwining, drie stenen huisjes, een armenhuis, een onderduikershol en nog veel meer zien.

De Spitkeet organiseert veel verschillende soorten activiteiten en biedt verschillende fiets- en wandelroutes aan.

Openingstijden:

Van 1 april t/m 31 oktober: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 uur t/m 17.00 uur. Groepen op afspraak het gehele jaar.

Aanvullende informatie

EXPOSITIE  “ROUWEN EN TROUWEN”

Tijdens het museumjaar 2019 is opnieuw een expositie ingericht in het Themapark “De Spitkeet”. Het thema van vorig jaar “Mei griffel en Laai” over onderwijs in de regio heeft veel positieve reacties opgeleverd. Vandaar dat besloten is ook in dit jaar weer een ‘lytse útstalling’ te organiseren in de Malmoune met dit keer als thema “Rouwen en Trouwen”.

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de Spaanse griep heerste en veel slachtoffers heeft gemaakt in Europa. Zo ook in op de heide van Harkema, waar het zijn sporen duidelijk heeft nagelaten vanwege de slechte hygiëne die daar in en om de plaggenhutten aanwezig was.

Op het museumterrein zelf zijn natuurlijk het armenkerkhof, het baarhuisje en de klokkenstoel te bezichtigen. Nadere informatie hierover valt te lezen en te bekijken in de expositie. Ook rouwkleding van eind 1800 en begin 1900 is te bewonderen, evenals andere zaken die met rouwen zijn verbonden.

Eveneens zijn allerhande zaken te bezichtigen over het trouwen op heide. Naast kleding is er informatie over de specifieke wijze van trouwen dat er veel voorkwam, n.l. het “trouwen oer de putheak”. Al met al ook deze keer weer zaken die de moeite waard zijn om te bekijken tijdens een bezoekje aan het museum.