Plaatselijk belang Oldeberkoop

Vereniging

Plaatselijk Belang Oldeberkoop is een vereniging van en voor inwoners uit Oldeberkoop. Wij behartigen de belangen van Oldeberkoop en haar inwoners nu en in de toekomst. Verbinden, Samenwerken en elkaar Versterken zijn hierbij het uitgangspunt.

Wat doen wij?

Wij vertegenwoordigen de inwoners van Oldeberkoop en zijn aanspreekpunt bij diverse (overheids)instanties zoals bijvoorbeeld gemeente, provincie en woningbouwverenigingen. Wij gaan namens jou in gesprek met deze instanties met als doel veranderingen of verbeteringen voor het dorp te realiseren. En ons dorp nu in de toekomst aantrekkelijk voor haar inwoners, ondernemers en toeristen te houden.

Ook wordt toerisme en recreatie in Oldeberkoop door ons gestimuleerd en verlenen wij financiële steun aan plaatselijke projecten en activiteiten. Daarnaast overleggen wij met organisaties die iets willen organiseren in het dorp en beheren wij dorpseigendommen zoals het Sterrenbos, het Molenbosch en het hertenkamp in het Koepelbosch. Leden van het bestuur van Plaatselijk Belang zijn waar nodig aanwezig bij evenementen die in en voor het dorp zijn georganiseerd.

Waar houden wij ons mee bezig?

Bijvoorbeeld:

* Wonen in het dorp (kan er nog gebouwd worden en zo ja waar en hoe?);

* Ontwikkeling van een toekomstvisie voor Oldeberkoop (hoe willen we als inwoners dat het dorp zich gaat ontwikkelen);

* De zorg voor het onderhoud en de verbetering van onze eigendommen (bossen, hertenkamp, publieke banken, etc.);

* Activiteiten door verenigingen van Plaatselijk Belang bijvoorbeeld: Actief Oldeberkoop, Stichting Promotie Oldeberkoop en Hertenkamp;

* Coördineren van de inzet van vrijwilligers bij het onderhoud van het dorp.

 

Uiteraard staan wij open voor jouw ideeën en opmerkingen!

Wil je ons helpen? Wordt lid en/of help mee!

Als wij onze krachten bundelen, kunnen veel ideeën werkelijkheid worden. Oldeberkoop is een actief dorp met al meer dan 500 gezinnen die lid zijn Plaatselijk Belang. Ideaal zou zijn dat iedere bewoner of elk gezin lid is van Plaatselijk Belang. Ook zijn wij op zoek naar leden die actief willen bijdragen in projectgroepen van Plaatselijk Belang.

 

Bent je nog geen lid en/of wil je je aanmelden voor een projectgroep, neem dan contact op met ons secretariaat:


Aanvullende informatie