Graag opgeven!
Ook als u NIET kunt of wilt komen, horen wij dat graag van u.

Opgave ALV 2023

We horen graag van u of u wel of niet aanwezig bent bij de algemene ledenvergadering van VTRBO/TIP Appelscha.

Algemene ledenvergadering 2023

 

Beste leden,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering van de VTRBO op dinsdag 31 oktober 2023 bij de Hotel de Vrije Vogel, Kloosterweg 3, 8424 SH Elsloo.

Inloop is tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

Agenda

1. 19.30 uur Opening en welkom

2. Mededelingen en vaststelling van de agenda

3. Notulen vorige ledenvergadering

4. Financieel verslag en accordering

Vaststellen nieuwe kascommissie

5. Samenwerking Appelscha 3.0  en Stappenplan

Presentatie pieter VTRBO en Arno Goettsch Appelscha 3.0

7. Rondvraag

8. Spreker  Jan de Roos met de plannen van Appelscha outdoor

PAUZE

9. Pitch van een aantal ondernemers:   

   Roland Bruins Oldeberkoop

   Peter Bos Appelscha

12. Sluiting

Na afloop is er nog de gelegenheid  even na te praten met een hapje en een drankje

Financieel jaarverslag van 2022 vinden jullie hier
Een toelichting op deze cijfers krijgen jullie op de ledenvergadering.

Notulen 2022 – De notulen vinden jullie hier

Pieter van der schaaf
06 4998 1100

VTRBO – (TIP Appelscha)